Thông báo học bù

•Tháng Mười Một 9, 2010 • Gửi bình luận

Lớp NCTH3B học bù vào ngày thứ 4  10/11/2010  tiết 7 -9 , bắt đầu lúc 12h30 .

Advertisements

Điểm thi TH cuối kỳ lớp TCTH36C

•Tháng Sáu 24, 2010 • %(count) bình luận

TCTH36C_cuoiky

Điểm thi TH cuối kỳ lớp TCTH36B

•Tháng Sáu 24, 2010 • 3 phản hồi

TCTH36B_cuoiky

Thông báo Lịch thi cuối kỳ thực hành môn ISA lớp TCTH36B

•Tháng Sáu 12, 2010 • 2 phản hồi

Nhóm 2 : thi sáng thứ  5 ngày  17/6/2010 từ  6h30 phòng B1.05

Nhóm 3: thi chiều thứ 6 ngày 18/6/2010 từ 12h30 phòng B1.05

Thi lại : chiều thứ 7 ngày 19/6/2010 từ 12h30 phòng H9.01

Thông báo lịch thi cuối kì thực hành môn ISA lớp TCTH36C1

•Tháng Sáu 12, 2010 • Gửi bình luận

Thi chính : sáng thứ 5 ngày 17/6/2010 từ 6h30 tại phòng B1.05

Thi lại : chiều thứ 6 ngày 18/6/2010 từ 12h30 tại phòng B1.05

Sách ISA Server 2006

•Tháng Ba 15, 2010 • Gửi bình luận

Sams.Microsoft.ISA.Server.2006.Unleashed.Dec.2007

Điểm thi môn ISA Server 2006 – Lớp NCTH1D

•Tháng Mười Hai 27, 2009 • Gửi bình luận

diem thi_NCTH1D2

diem thi_NCTH1D1